Over de Holtense Handels Vereniging

De Holtense Handels Vereniging (HHV) is een vereniging die in 1982 is opgericht. Zij stelt zich ten doel de gemeenschappelijke belangen van haar leden op economisch en sociaal gebied te behartigen.
Dit wil de vereniging onder andere doen door een spil te zijn tussen de ondernemers en overheden, instellingen en/ of organisaties.

Darnaast houdt de vereniging zich bezig met het (gemeentelijke) openingsbeleid, de ontwikkeling van het centrum  en de attractiviteit voor de toeristen die het dorp bezoeken.

De activiteiten die worden georganiseerd omvatten: braderieën, kerstfairs, intocht Sinterklaas, winkelacties (o.a. decembermaand-feestverlichting), moeder- en vaderdagacties, modeshows en andere besoek stimulerende evenementen.

De vereniging stelt zich ten doel om meer en meer uit te groeien tot een ondernemersvereniging met een sterke
en brede netwerkfunctie in en rond Holten. Ten behoeve daarvan worden in een informele setting,  BBQ’s, netwerkborrels en een Nieuwjaarsreceptie georganiseerd.