zaterdag, juli 20, 2024

Over de Holtense Handels Vereniging

De Holtense Handels Vereniging (HHV) is in 1982 is opgericht. Zij stelt zich ten doel de gemeenschappelijke belangen van haar leden op economisch en sociaal gebied te behartigen.

De HHV is de spil tussen de ondernemers en de – lokale – overheid en onderhoudt in het belang van haar leden banden met andere sociaal economische instellingen en/of organisaties.

De HHV is intensief betrokken bij het gemeentelijke centrumbeleid, waaronder de koopzondag, de aankleding van het centrum, de verkeersdoorstroming en de evenementen die in het centrum worden georganiseerd.

De HHV spant zich verder in om de attractiviteit van Holten als koop- en toeristencentrum te promoten waarvoor het winkel- en horeca acties organiseert.

De HHV streeft ernaar een ondernemersvereniging te zijn met een brede informele netwerkfunctie tussen alle organisaties en instellingen, die kunnen bijdragen aan verbreding en verhoging van de sociaal economische belangen van haar leden.

Ook lid worden?
Dat kan! Vraag het lidmaatschap aan via: secretariaat@holtensehandelsvereniging.nl
De kosten voor het lidmaatschap bedragen 95 euro per jaar.