08-10-2019 | ALV: Is de HHV nog wel van toegevoegde waarde?

Wellicht is dat één van de topics die besproken wordt tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 8 oktober. Het bestuur vindt het belangrijk dat alle leden zich laten horen en mee willen denken om ondernemend Holten gezond te houden. De ALV is een uitgesproken kans om elkaar te spreken en meningen te delen. Veel ondernemers hebben al aangegeven wel of niet aanwezig te zijn. Wie dat nog niet heeft doorgegeven; graag een mailtje naar secretariaat@holtensehandelsvereniging.nl. Locatie Hoog Holten, aanvang 20.00 uur. AANMELDEN »