Wat        : Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering

Wanneer : Woensdag 28 oktober 2020, 20.00 uur

Waar      : Theaterzaal Kulturhus

Een belangrijk thema op deze vergadering zal gaan over de ontwikkeling van het centrum van Holten.

Wat en hoe kunnen de leden van de vereniging doen om meer inspraak te krijgen bij de ontwikkeling van het centrum en de omgeving van Holten? Hoe kunnen wij alle parijen die belang hebben bij deze ontwikkeling (bevolking, verenigingen, MKB en industrie) bij elkaar brengen om tot een breed
gedragen plan te komen. En vooral: willen wij dat???

Verder:

- financïele positie van de vereniging

- ontwikkeling leden bestand

- evaluatie inzet HHV voor en bij Corona, wat ging goed, wat kan beter en wat kunnen wij nu nog meer
  voor elkaar betekenen!

Alleen door en met een grote opkomst kunnen wij elkaar blijven steunen!!