mijn laatste bericht

De inspreektijd bedraagt maximaal 5 minuten.

 

Aanmelden

Wilt u inspreken? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de raadsgriffie via e-mailadres griffie@deventer.nl of telefoonnummer 0570 69 32 32. Bij u aanmelding dient u aan te geven op welke manier u wilt inspreken en namens wie u spreekt. Is dit op bijvoorbeeld als bewoners van Deventer op persoonlijke titel of spreekt u namens een bedrijf of instelling? Ook vragen wij u om contactgegevens. In verband met coronamaatregelen ontvangt de griffie uw aanmelding graag vóór vrijdag 28 mei.

 

Uitgesteld

Het onderwerp windverkenning Deventer zou al eerder dit jaar worden behandeld, maar werd toen uitgesteld vanwege de avondklok. Insprekers die zich voor die ronde hadden aangemeld, hoeven zich niet opnieuw aan te melden. De raadsgriffie neemt persoonlijk contact met hen op.

 

Vervolg proces

De raad geeft het College van Burgemeester