De Holtense Handels Vereniging (HHV) is een vereniging die in 1982 is opgericht. Zij stelt zich ten doel de gemeenschappelijke belangen van haar leden op economisch en sociaal gebied te behartigen. Dit wil de vereniging onder andere doen door een spil te zijn tussen de ondernemers en overheden, instellingen en/ of organisaties. Verder zal de vereniging zich bezig houden met het koopzondag beleid, evenementen, centrumplan ed. Ook zullen bepaalde activiteiten uitgevoerd worden: braderieën, kerstfairs, intocht Sinterklaas, winkelacties (o.a. decembermaand-feestverlichting). Daarnaast wil de vereniging steeds meer een ondernemersvereniging worden met een netwerkfunctie in een informele setting, door onder andere BBQ’s, netwerkborrels en een Nieuwjaarsreceptie te organiseren.