De Holtense Handels Vereniging (HHV) is een vereniging die in 1982 is opgericht. Zij stelt zich ten doel de gemeenschappelijke belangen van haar leden op economisch en sociaal gebied te behartigen.

De vereniging wil dit onder andere doen door een spil te zijn tussen de ondernemers, de overheden en  instellingen en organisaties die voor een goed functioneren van de middenstand van belang zijn.

De vereniging houdt zich daartoe onder meer bezig met het centrumbeleid, het streven naar een koopzondag en het organiseren van koopimpuls stimulerende activiteiten, waaronder: braderieën, kerstfairs, intocht Sinterklaas, winkelacties zoals moeder- en vaderdag acties, decembermaandacties (met feestverlichting) restant dagen en
evenementen die kunnen bijdragen de algehele attractiviteit van Holten te verhogen.

Speciale aandacht wordt daarbij gegeven aan het feit dat Holten een belangrijke toeristische functie heeft.
Verder streeft de vereniging er naar toe te groeien  naar een ondernemersvereniging met een netwerkfunctie
in een informele setting, door onder andere BBQ’s, netwerkborrels en een Nieuwjaarsreceptie te organiseren.

Ten slotte hecht de vereniging aan een goede relatie met al haar klanten, met een bijzonder accent op de lokale bevolking Wees loyaal, Koop lokaal, staat daarbij hoog in het vaandel.