vrijdag, april 19, 2024

Stichting Ondernemersfonds (StOF)

Indien een stichting, een organisatie of een aantal samenwerkende privé personen een activiteit in Holten willen organiseren, die tot doel heeft omzet stimulerend te zijn voor winkeliers of horeca in Holten, dan kan een financiële bijdrage worden aangevraagd voor die activiteit. De aanvraag dient worden ingediend bij het secretariaat van de Holtense Handelsvereniging onder gebruikmaking van de onderstaande formulieren, waarbij voldaan moet worden aan de aangegeven voorwaarden voor een mogelijke bijdrage.

Mail to: secretariaat@holtensehandelsvereniging.